2012. gada balvas laureāts Andrejs Miķis ir Smiltenes ģimnāzijas informātikas un fizikas skolotājs, direktora vietnieks informātikas jautājumos. Viņa kandidatūru balvai izvirzīja ilggadējie Smiltenes ģimnāzijas darba kolēģi.

Indra Sāmīte, sabiedrības “Tilde” biznesa attīstības direktore, viena no žūrijas loceklēm: “Skolotāja Andreja Miķa ieguldījums Smiltenes novada attīstībā informācijas tehnoloģiju jomā ir patiesas ievērības cienīgs. Pateicoties Andrejam, Smiltenes ģimnāzijā, bibliotēkā un Smiltenes novada domē ir izveidota moderna IT infrastruktūra. Kā IT nozares pārstāvji esam pateicīgi visiem informātikas skolotājiem, kuru ikdienas darbs nodrošina skolēniem kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību šajā jomā, jo tieši jaunās paaudzes zināšanas veidos mūsu valsts nākotni.”

Smiltenes ģimnāzijas pedagogi Andreju Miķi raksturo kā enerģisku un svaigām idejām bagātu kolēģi, kurš vienmēr tiecas uz jauniem izaicinājumiem IT izglītības jomā. Ik gadu skolotāja vadībā Smiltenes ģimnāzijas audzēkņi piedalās novada un valsts informātikas olimpiādēs. Paralēli darbam ģimnāzijā Andrejs Miķis ir izveidojis vairākus nozīmīgus IT projektus Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmā. Arī citi Latvijas informātikas skolotāji ikdienā izmanto Andreja Miķa izstrādātos IT risinājumus – dažādas programmas interaktīvai mācību priekšmetu apguvei.