Tildes Birojs biznesam

Valodu tehnoloģijas produktīvam darbam - tulko dokumentus, izmanto vārdnīcas, gramatikas, vārdu un stila kļūdu labotāju un pārvērt audiofailu tekstā.

Abonē

Tildes Birojs darbojas gan macOS, gan Windows vidē

Biznesa sarakstē vairs nekādu kļudu

Pareizrakstība un gramatika

Tildes Birojs palīdz atrast un izlabot biežākās pareizrakstības un gramatikas kļūdas latviešu valodā. Parūpējies, lai kļūdas nebojā uzņēmuma tēlu!

Pie kam vienmēr nevainojams stils

Stila kļūda

Tildes Birojs iesaka, kā novērst stila nepilnības, kas ir sevišķi noderīgi tiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā.

Ietaupīts laiks un nauda

Ietaupīts laiks un nauda

Biznesa komunikācijā laiks ir nauda. Tildes Birojs taupa abus, jo dokumentiem un e-pastiem vairs nav vajadzīga daudzkārtēja pārlasīšana. Kļūdas tiek iezīmētas – tās ir viegli pamanāmas, un tiek piedāvāti kļūdu labojuma varianti.

 

 

 

 

 

Visas iespējas saprasties svešvalodās

Ja ikdienas komunikācija uzņēmumā norit svešvalodās, ar Tildes Biroju ērti var tulkot vārdus un tekstus, kā arī dokumentus, saglabājot formatējumu.

Latviešu pareizrakstība

Tulko arī no PDF ar vienu klikšķi

Dokumenta formāts vairs nav šķērslis! Tildes Birojā beidzot ir iekļauta sen gaidītā PDF dokumentu tulkošana.
Iegūsti tekstu no PDF, skenēta materiāla vai attēla un ērti to iztulko vienviet!

Dokumentu paraugi
pa rokai

Tildes Birojā atrodamas visas biežāk lietotās dokumentu veidnes darbam ar lietišķajiem rakstiem: iesniegumiem, pilnvarām, vēstulēm utt.

Dokumentu paraugi
Runas atpazinējs biznesam

Nav viss jāpieraksta,
jo var arī nodiktēt

Tildes Birojā ir pieejams pirmais latviešu valodas runas atpazinējs, kurā var ierunāt tekstu vai augšupielādēt jau gatavu audiofailu.

Un vēl vairāk iespēju!

Sinonīmi

Sinonīmu daudzveidība

Literatūra

Latviešu literatūras digitālā lasītava

Enciklopēdijas

Digitālās enciklopēdijas

Dokumentu tukošana

Noformētu dokumentu tulkošana

macOS & Windows

Gan macOS, gan Windows videi

Sazinies ar mums