Jau vairāku gadu garumā Tildes pētnieki izstrādā labāko mašīntulkotāju Baltijas valodām. Sadarbība ar Eiropas pētniekiem un universitātēm sniedz iespēju lauzt barjeru un mazajām valodām piedāvāt tādas pašas tehnoloģiskās iespējas kā lielajām valodām. Sevišķi atzinīgi tiek vērtēts Tildes izpētes darbs vietvārdu tulkošanā.

Šobrīd lietotājiem tiek piedāvāts labākais tirgū esošais statistiskais mašīntulkošanas rīks (Tildes Tulkotājs) latviešu-angļu un angļu-latviešu valodas virzieniem. Tildes Tulkotājs ir izstrādāts, pamatojoties uz jaunākajiem valodu intelekta pētījumiem, jo uzņēmuma speciālisti ir veikuši ievērojamu zinātniski pētniecisko darbu mašīntulkošanā, terminoloģijā, sintaktiskajā un semantiskajā analīzē — tas atspoguļots vairāk nekā 20 starptautiskās zinātniskajās publikācijās.

Tildes Tulkotājs izmanto metodes, kas analizē ļoti lielus tekstu apjomus un atrod tajos statistiskas sakarības. Būtiskus uzlabojumus sniedz statistisko metožu apvienojums ar Tildes izstrādātajām valodas analīzes tehnoloģijām. Izmantotās metodes ļauj dinamiski uzlabot sistēmu un piedāvāt aizvien labāku tulkošanas kvalitāti.

Esam gandarīti, ka Tildes pētniecisko potenciālu augstu novērtējusi Eiropas Komisija. Piedaloties tās vadītajās pētniecības un attīstības programmās, palīdzēsim attīstīt arī citas mazās valodas.

Tildes Tulkotājs ir pieejams tiešsaistē, Tildes Birojā un viedtālruņos.

Par mašīntulkošanas aktualitātēm var lasīt arī mūsu emuārā: http://mtblog.tilde.lv

 

 

 

Mašīntulkošanas darbību nodrošina Amazon mākoņskaitļošanas pakalpojums, kas sagādā nepieciešamo tulkošanas jaudu. Pieaugot pieprasījumu skaitam, to var elastīgi palielināt.

 

Tilde kopā ar Microsoft ir izstrādājusi latviešu valodas mašīntulkotāju, kas ir pieejams te:  Bing Translator.