Lai godinātu izcilā pedagoga, Latvijas i-Sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcijas (LatSTE) dibinātāja, Ogres ģimnāzijas pedagoga, Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību vienotās informācijas centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņu un viņa lielo ieguldījumu Latvijas skolu informātikas attīstībā, sabiedrība Tilde ir nodibinājusi un finansē Tāļa Bērča piemiņas balvu un stipendiju.

Piemiņas balvas un stipendijas mērķis ir novērtēt un apbalvot vispārizglītojošo un vidējo profesionālo skolu informātikas skolotājus, kas devuši lielu ieguldījumu skolēnu informātikas zināšanu paplašināšanā un informātikas attīstībā savā skolā, kā arī piedalījušies informācijas sabiedrības veidošanā vietējā un Latvijas mērogā, lai stimulētu turpmāku aktīvu darbību un sekmētu skolotāju tālākizglītošanos. Plašāka informācija atrodama konkursa nolikumā. Lai pieteiktu kandidātus, jāaizpilda pieteikuma anketa.

Pirmā piemiņas balva un stipendija tika piešķirta 2008. gada 30. oktobrī ikgadējā LatSTE konferencē notiekošajā plenārsēdē Ogres ģimnāzijā. Pirmajā gadā to saņēma Grobiņas ģimnāzijas informātikas skolotāja Dace Tomsone.

Otro T.Bērča piemiņas balvu un stipendiju saņēma Lielvārdes pamatskolas direktora vietnieks informātikas jautājumos Māris Roga konferencē LatSTE 2009, kas norisinājās 2009. gada 29. oktobrī Smiltenē.

2010. gadā T.Bērča piemiņas balva nonāca pie Normunda Svētiņa, kas ir Druvas vidusskolas direktora vietnieks, kā arī informātikas un programmēšanas skolotājs.

Par 2011.gada Tāļa Bērča balvas laureātu un stipendijas saņēmēju kļuvis Pļaviņu novada ģimnāzijas informātikas skolotājs Aldis Lazda.

2012. gada balvas laureāts Andrejs Miķis ir Smiltenes ģimnāzijas informātikas un fizikas skolotājs, direktora vietnieks informātikas jautājumos.

2013. gada balvas laureāts  - Oļegs Bojaruns, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora vietnieks informātikas jautājumos.