Sabiedrības Tilde vispārējā privātuma politika

Personas dati ir jebkura informācija, ko tieši vai netieši var attiecināt uz jums. Mēs apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Eiropas Savienības piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī saskaņā ar šiem privātuma noteikumiem.

Mūsu privātuma aizsardzības noteikumi un jūsu personas dati

Mums ir svarīga klientu privātuma un personas datu aizsardzība, tāpēc mēs par to īpaši rūpējamies. Mēs vienmēr esam atklāti pret jums, tāpēc esam sagatavojuši privātuma aizsardzības noteikumus, lai jūs zinātu, kā mēs vācam jūsu personas datus un kā un kad mēs tos izmantojam.

Kādus personas datus mēs apstrādājam

Apstrādātie personas dati ir atkarīgi no konkrētā produkta vai tiešsaistes pakalpojuma. Šeit ir minēti daži personas datu vākšanas piemēri:

  • Iegādājoties kādu produktu mūsu tiešsaistes veikalā, mēs saglabājam informāciju, kas nepieciešama šī darījuma veikšanai un rēķina izrakstīšanai (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese).
  • Reģistrējoties kādam tiešsaistes pakalpojumam, piemēram, letonika.lv, mēs saglabājam pieslēguma datus, lietotāja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī vācam statistikas datus par apmeklētajām letonika.lv lapām.
  • Tulkojot tekstu ar Tildes Tulkotāju, mēs saglabājam anonimizētu sākotnējo un iztulkoto tekstu, lai to izmantotu pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā.
  • Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies) un vācam arī datus par mūsu mājaslapas apmeklētājiem un mūsu internetā izvietoto reklāmu skatījumiem, piemēram, apmeklētāja ierīces IP adresi (sk. sadaļu par sīkdatnēm).

Ja jūs piesakāties uz vakanci sabiedrībā Tilde, mēs apkopojam informāciju par jūsu izglītību un darba pieredzi, tai skaitā informāciju, ko esat publicējis sociālajos tīklos, piemēram, LinkedIn.

Kādam nolūkam mēs izmantojam šo informāciju

Mēs vācam personas datus, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, izpildītu likumā noteiktās prasības un uzlabotu mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Mēs vācam un analizējam personas datus, piemēram, informāciju par jūsu interneta lietošanas paradumiem, ja jūs savas ierīces iestatījumos atļaujat šādas informācijas vākšanu.

Pamatojoties uz šo informāciju, mēs jums kā mūsu klientam varam nosūtīt piedāvājumus un citas ziņas, kas jums varētu būt noderīgas. Mēs izvairāmies no nenoderīgu ziņu sūtīšanas, tāpēc sūtām jums tikai, mūsuprāt, visatbilstošāko informāciju. Līdzīgi kā no cita veida mārketinga sūtījumu saņemšanas, jums ir tiesības atteikties no šāda veida komunikācijas, nosūtot mums ziņu uz atbalsts@tilde.lv.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Mēs veicam personas datu apstrādi tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no šiem pamatojumiem:

  • Datu apstrāde ir nepieciešama, lai pārdotu produktu vai noslēgtu pakalpojumu līgumu.
  • Jūs kā datu subjekts esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei. Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu turpmākai savu personas datu apstrādei, nosūtot mums pieprasījumu.
  • Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai realizētu mūsu likumiskās (leģitīmās) intereses.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus

Lai izpildītu šajos privātuma aizsardzības noteikumos norādītos personas datu apstrādes nolūkus, mēs glabājam personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš noteiktā datu apstrādes mērķa sasniegšanai, ja vien likumā nav paredzēts vai pieļaujams ilgāks glabāšanas periods. Glabāšanas periods dažādiem datu veidiem var atšķirties atkarībā no to apstrādes mērķa.

Kas piekļūst jūsu datiem

Piekļuve jūsu personas datiem ir tikai sabiedrības Tilde darbiniekiem, kuriem tā ir nepieciešama darba pienākumu veikšanai.

Mēs nekad nepārdodam personas datus trešajām personām.

Personas datu starptautiskā nosūtīšana

Jūsu personas dati tiek glabāti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā vai ASV organizācijās, kuras kvalificējas Privacy Shield programmā.

Ņemot vērā informācijas tehnoloģiju pakalpojumu globālo raksturu un tehnoloģiskos risinājumus, nereti mums ir jāapstrādā jūsu dati, izmantojot mākoņpakalpojumus, kas atrodas citās valstīs. Tilde izmanto dažādus globālus mākoņpakalpojumus, piemēram, Microsoft Azure, Microsoft Office 365, Telia Cloudy un Amazon Web Services.

Jebkura šāda starptautiska personas datu pārsūtīšana tiek veikta, ievērojot Eiropas Savienībā spēkā esošos personas datu aizsardzības likumus.

Piekļuve jūsu informācijai un tās labošana

Mēs vēlamies būt pārliecināti, ka jūsu personas dati, kas tiek glabāti pie mums, ir precīzi un atjaunoti. Jūs varat lūgt mums labot vai izņemt informāciju, ja tā ir neprecīza vai novecojusi. Tāpat jums ir tiesības lūgt izdzēst informāciju par jums, ja nepastāv tiesisks pamats turpmākai personas datu apstrādei.

Jūsu personas datu pārziņa kontaktinformācija

Mēs esam jūsu personas datu pārzinis, un jūs varat ar mums sazināties pa e-pastu dpo@tilde.lv vai pa pastu: Sabiedrība Tilde, Vienības gatve 75A, Rīga, LV-1004.

Sabiedrības Tilde uzraudzības iestāde saistībā ar personas datu aizsardzību ir Datu valsts inspekcija. Pirms vēršaties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, aicinām jūs vispirms sazināties ar mums.