Mašīntulkošana

Kā izveidot mašīntulkošanas sistēmu, kas būtu labāka par Google Translate? Kā iegūt vairāk mašīntulkošanas sistēmas trenēšanas datu valodās, kurās nav pietiekami daudz resursu? Kā apvienot vērtīgāko, ko sniedz no datiem un zināšanām atkarīgas mašīntulkošanas metodes? Mūsu izpētes projektos izmantojam novatoriskas metodes, lai mašīntulkošanas sistēmas kļūtu arvien labākas.

Saistītie izpētes projekti

Terminoloģijas pārvaldība

Nozaru speciālistu saziņā un tulkojumos pareizai terminu lietošanai ir izšķiroša nozīme. Mūsu izpētes mērķos ietilpst daudzvalodu terminoloģijas resursu apvienošana, automatizēta daudzvalodu terminu izvilkšana no tīmekļa un mašīntulkošanas sistēmu “apmācība” pareizu terminu izvēlē.

Saistītie izpētes projekti

Korektūras rīki

Korektūras rīki ir nenovērtējams palīgs rakstīšanā. Mēs savā darbā ieviešam novatoriskas metodes, lai uzlabotu Tildes izstrādātos nozarē vadošos pareizrakstības pārbaudītājus, gramatikas pārbaudītājus, tēzauru, zilbjdales rīku un morfoloģijas analizētāju. Pareizrakstības pārbaudītājs un gramatikas pārbaudītājs ir iekļauts programmu komplektos Tildes Birojs un Tildes Biuras.

Saistītie izpētes projekti

Balss tehnoloģija

Runas sintēzes tehnoloģiju izstrādes jomā Tilde strādā kopš 90. gadu beigām. Iespēja noklausīties latviešu valodā rakstītu vārdu un teksta fragmentu izrunu Tildes Biroja lietotājiem ir pieejama kopš 2002. gada. Teksta–runas tehnoloģijas ir integrētas arī mūsu veidotajos valodu tehnoloģiju produktos, piemēram, Tildes Birojs un Tildes Biuras.

Saistītie izpētes projekti