Portāls letonika.lv piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama:

letonika.lv ikdienā tiek izmantota uzziņu un izglītības mērķiem, kā arī dažādu mācību priekšmetu apguvei.

Latvijas attēlus, objektu aprakstus un karti varat izmantot, plānojot ceļojumus pa Latviju.

letonika.lv lasiet visās Latvijas bibliotēkās, un to var abonēt ikviens - uz vienu dienu vai veselu gadu.

Sazinieties ar mums:

Tālrunis: +371 67 605 001