Tulkošana
Dažādu profilu un sarežģītības tekstu tulkošana: tehniskas instrukcijas, lietotāja rokasgrāmatas, juridiska dokumentācija un līgumi, pārskati, iepirkumu konkursu dokumentācija, lietišķā sarakste un informācija u.c.
 
Lokalizācija
Starptautiskajam tirgum paplašinoties, arī pie mums nonāk daudz citās valstīs ražotu produktu. Protams, ka pircēji labprātāk izvēlas savām vajadzībām un vietējiem apstākļiem pielāgotus produktus. Tādēļ lokalizācijas nozīme arvien pieaug — lai arī svešvalodu pratēju skaits palielinās, tomēr iespēja ērti un pilnvērtīgi izmantot dažādas programmas un produktus savā valodā ir vitāli svarīga.
  • Lokalizācija ir produkta pielāgošana vietējam tirgum. Lai arī šajā procesā tiek tulkoti visi ar konkrēto produktu saistītie teksti, tomēr tā nenozīmē vienkāršu tulkošanu. Ir svarīgi panākt, lai produkts būtu ne tikai saprotams lietotāja dzimtajā valodā, bet arī izmantojams konkrētajā vidē.
  • Lai produkts labāk atbilstu vietējai kultūrai un tehniskajām īpatnībām, tas bieži vien tiek pārveidots. Piemēram, grāmatvedības programmu nevar automātiski “pārnest” no vienas valsts uz citu, ― tā jāpielāgo vietējiem tiesību aktiem, nemaz nerunājot par valodas rakstzīmēm, laika un datuma pierakstu, attiecīgās valsts valūtu un citiem būtiskiem aspektiem.

Ja plānojat tulkot un lokalizēt IT un citus produktus Baltijas tirgum, Tilde ir pareizā izvēle!

Terminoloģijas izstrāde
  • Terminoloģijas izstrāde un terminu vārdnīcu sagatavošana saskaņā ar vārddarināšanas noteikumiem un pasūtītāja prasībām
  • Terminu pārbaude un saskaņošana pasūtītāja iesniegtajos materiālos
  • Terminu iesniegšana apstiprināšanai LZA Terminoloģijas komisijā

Citi pakalpojumi

Teksta pielāgošana
Reklāmtekstu un mārketinga saukļu tulkošana
 
Tulkojumu pārbaude un vērtēšana
Tulkotu tekstu kvalitātes pārbaude, kurā tiek novērtēta tulkojuma atbilstība oriģināla saturam, nozares terminoloģijai, valodas gramatikas noteikumiem, vajadzīgajam valodas stilam un citiem kritērijiem, kā arī sagatavots kompetents atzinums
 
Teksta rediģēšana, korektūra
  • Tulkotu tekstu rediģēšana atbilstoši valodas gramatikas noteikumiem un konkrētam valodas stilam
  • Pasūtītāja sagatavotu dokumentu korektūra
Konsultācijas par lokalizāciju un tulkošanu
  • Konsultācijas dažādos ar tulkošanu saistītos jautājumos, piemēram, par piemērotākā tulkošanas projekta veida izvēli, tulkojamā materiāla tehnisko sagatavošanu, piemērotākā tulkošanas formāta un tulkošanas rīka izvēli, reģionālo prasību ievērošanu, terminu vārdnīcas izstrādi u.c.
  • Atzinumu sniegšana par izraudzītās terminoloģijas piemērotību