Tildes Birojs darbojas gan macOS, gan Windows vidē

Darba lapās vairs nekādu neuzmanības kļudu!

Latviešu pareizrakstība

Tildes Birojs nāk talkā, veidojot uzdevumus un darba lapas stundām — veikli identificē neuzmanības kļūdas, pārbauda vārdu un izteicienu tulkojumus latviešu valodā un atklāj terminu skaidrojumus.

Latviešu daiļliteratūra vienmēr pa rokai!

Tildes Birojā atrodama plašākā latviešu literatūras oriģināldarbu digitālā krātuve. Digitālā "Lasītava" ir īpaši noderīga literatūras apguvei no 5. līdz 12. klasei. Lasi datorā, planšetē un arī mobilajā telefonā, kur un kad vien sirds kāro — ērti gan skolotājam, gan skolēnam.

Palīgs ne tikai svešvalodu stundās!

Gatavojoties svešvalodu stundām, kā arī izmantojot saturu, kas jāadaptē latviski, ar Tildes Biroju var ērti tulkot vārdus un tekstus, tajā skaitā ar labāko pieejamo mašīntulku Baltijas valodām. Turklāt Tildes Birojs prot tulkot pat veselus dokumentus.

Tulkošana

Mācīties var būt aizraujoši!

Lai zināšanu apguvi padarītu interesantāku un iesaistošāku, Tildes Birojs piedāvā nebijušu iespēju — runas atpazīšanas un teksta atpazīšanas funkciju latviešu valodā.
Runas sintēze ir neatsverams palīgs bērniem ar uztveres traucējumiem, jo palīdz apgūt un lasīt informāciju, kas ir tik būtiski mācību procesā.

Runas atpazinējs skolotājiem

Kvalitatīvs, radošs un motivējošs mācību process ar Tildes Biroju ir tik pieejams kā vēl nekad

Pareizrakstība un gramatika

Pareizrakstības un gramatikas pārbaude

Tulkošana

Ērta vārdu un dokumentu tulkošana

Sinonīmi

Sinonīmu daudzveidība

Literatūra

Latviešu literatūras digitālā lasītava

Enciklopēdijas

Digitālās enciklopēdijas

macOS & Windows

Gan macOS, gan Windows videi

Sazinies ar mums