Sadarbībā ar Tildi LVS eksperti sniegs atbalstu Gruzijas kolēģiem standartu tulkošanas risinājumu attīstīšanā un COVID-19 radīto izaicinājumu pārvarēšanā

 

Šī gada 21. jūlijā “Latvijas standarts” (LVS) un LR Ārlietu ministrija parakstīja līgumu par granta projekta “Standartizācija kā atbalsta instruments ātras reaģēšanas pasākumiem uz COVID-19 pandēmijas izraisītu ārkārtējo situāciju Gruzijā” īstenošanu. Projekta partneri ir Gruzijas Nacionālā standartu un metroloģijas aģentūra (GeoSTM) un SIA "Tilde". Projekta īstenošanas periods ir no 2020. gada 21. jūlija līdz 20. novembrim.

 

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Gruzijas standartizācijas sistēmas spēju stiprināšanai publiski un operatīvi pieejamas informācijas nodrošināšanā par starptautiskajos un Eiropas standartos balstītām prasībām, risinājumiem un labākās prakses piemēriem veselības jomā izmantojamo aizsarglīdzekļu ražošanai, kā arī uzņēmējdarbības nepārtrauktības un noturības nodrošināšanai.

 

Projekta ietvaros paredzēts veikt Gruzijas uzņēmumu vidū pieprasītu standartu tulkošanu gruzīnu valodā un to publiskošanu aizsarglīdzekļu kategorijās, kurās jūtams rezervju deficīts un kuru ražošanā gatavi iesaistīties vietējie ražošanas uzņēmumi, piemēram, aizsargmaskas, medicīniskie halāti, cimdi u.c.

 

Sadarbībā ar projekta partneri SIA “Tilde” paredzēts izveidot mašīntulkošanas platformu tehnisko dokumentu, vadlīniju u.c. tematisku materiālu operatīvai tulkošanai, kā arī izveidot e-apmācību platforma un apmācību programmas pilotprojektu. Kā zināms, “Tilde” ir viens no vadošajiem Eiropas valodas tehnoloģiju un lokalizācijas uzņēmumiem, kas izstrādā mašīntulkošanas sistēmas, tiešsaistes terminoloģijas pakalpojumus, mobilās tulkošanas lietotnes un korektūras rīkus.

 

Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, tiks uzlabotas GeoSTM reaģēšanas spējas krīzes situācijās, kad standartizācijai un standartiem tiek atvēlēta būtiska loma COVID-19 un tam līdzīgu krīžu radītu izaicinājumu pārvarēšanā. Vienlaikus tiks modernizēta Gruzijas nacionālā standartizācijas sistēma, atbalstot jau uzsākto procesu automatizāciju. Izveidojot e-apmācību platformu, tiks uzlabota informācijas pieejamība un izglītība par standartizācijas un atbilstības novērtēšanas tēmām visdažādākajām mērķgrupām (uzņēmēji, studenti, nozaru eksperti utt.), kas ļaus mērķtiecīgi risināt jautājumus par ārvalstu tehnoloģisko kompetenču un zināšanu pārnesi, kā arī veicinās inovācijas un to izaugsmi ilgtspējīgā un noturīgā ceļā.

 

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2020. gadā no attīstības sadarbības budžeta.