13 mīti par mākoņpakalpojumu Tildes Jumis Pro: ceturtā — nobeiguma daļa

Šī ir nobeiguma daļa rakstu sērijā par mītiem, kas saistīti ar mākoņpakalpojumu Tildes Jumis Pro. Šoreiz apskatīsim, vai Tildes Jumis Pro ir programma tikai grāmatvežiem, un tik ļoti aktuālos jautājumus par licencēšanu un vienlaicīgajiem lietotājiem. Pastāstīsim arī par pakalpojumu Tildes Jumis Pro mazākiem uzņēmumiem.

11. Ar pakalpojumu Tildes Jumis Pro varēs strādāt tikai grāmatvedis

Tikai pusei vadītāju Latvijas uzņēmumos pietiek zināšanu un entuziasma jaunāko digitālo risinājumu izmantošanai

Latvijas uzņēmumos ir diezgan attīstīta digitālā vide, taču bieži vien vadītājiem pietrūkst zināšanu un entuziasma, lai visas modernās iespējas liktu lietā. Šāda atziņa izriet no Tildes Jumis veiktā pētījuma "Vadītāja digitālais portrets".

Vislabākās zināšanas uzņēmumu un struktūrvienību vadītājiem ir par digitālo drošību - šajā kategorijā vidējais novērtējums ir 72%. Vadītāji pārzina izplatītākos drošības riskus un zina, kā rīkoties, sastopoties ar draudiem.

SIA Enols aicina uz mācībām

SIA Enols rīko semināru “Peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances veidošana Tildes Jumī ”.

Semināra mērķis: izprast un apgūt peļņas vai zaudējuma aprēķina un bilances veidošanu Tildes Jumī, praktiski piesaistot kontus Tildes Jumī esošajām shēmām.

Semināra laikā dalībnieki saņems ieteikumus kā pareizi un ātri sagatavot PZA par gadu, ceturksni, mēnesi vai citu periodu un sagatavot bilanci uz jebkuru datumu, kā arī praktiski sagatavos šīs atskaites.

VID pārliecināsies vai būvnieki ievieš elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu

Lai pārbaudītu kā būvniecības uzņēmumiem sokas ar elektroniskā darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir uzsācis  pārbaudes būvniecības objektos. Pārbaužu mērķis ir apzināt, vai būvnieki ir izpratuši jaunās prasības un cik veiksmīgi tās tiek pildītas, kā arī mudināt uzņēmējus savlaicīgi novērst iespējamās nepilnības.

VID savā mājas lapā ievietojis metodisko materiālu

VID savā mājas lapā ievietojis metodisko materiālu “Par pievienotās vērtības nodokļa īpašā režīma piemērošanu būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei ar 2018.gada 1.janvāri”.

Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt skaidrojumu par pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) piemērošanu ar 2018.gada 1.janvāri reģistrētiem iekšzemes PVN maksātājiem, kuri veic darījumus, kas saistīti ar būvniecības pakalpojumiem un dažādu būvizstrādājumu piegādi, piemērojot īpašo PVN piemērošanas režīmu.

Pages