Tilde un Fold.lv — starpnozaru sadarbības piemērs

Lielo datu laikmetā dalīšanās ar datiem un informāciju rada auglīgu vidi jaunām idejām un palīdz attīstīt tehnoloģijas. Arī interneta plašsaziņas līdzekļu saturs ir vērtīgi dati, ko var izmantot, piemēram, valodas tehnoloģiju pilnveidošanai.

Tildes Jumis 2017 Aprīļa izlaidums

Cienījamie sistēmas Tildes Jumis lietotāji!

Esam sagatavojuši sistēmas Tildes Jumis 2017 Aprīļa izlaidumu, kurā ietvertie uzlabojumi atvieglos un darīs patīkamāku darbu ar šo sistēmu.

Tildes Jumis 2017. gada Aprīļa izlaidums ar uzlabojumiem ietver:

Tildes Jumis uzlabojumi

Esam sagatavojuši Jums Tildes Jumja 2017. gada aprīļa izlaidumu ar uzlabojumiem, ietverot:

Ar 01.07.2017 ir aktualizēts Profesiju klasifikators

Profesiju klasifikatora lietošana ir obligāta šādās jomās:

- darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes), kur personas profesijas nosaukumu nepieciešams norādīt atbilstoši Profesiju klasifikatoram;

- informācijas sistēmās, ar kurām tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;

- oficiālās statistikas jomā;

- ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;

- starptautiskās Darba organizācijas noteiktajai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;

Pages