13 mīti par mākoņpakalpojumu Tildes Jumis Pro: ceturtā — nobeiguma daļa

Šī ir nobeiguma daļa rakstu sērijā par mītiem, kas saistīti ar mākoņpakalpojumu Tildes Jumis Pro. Šoreiz apskatīsim, vai Tildes Jumis Pro ir programma tikai grāmatvežiem, un tik ļoti aktuālos jautājumus par licencēšanu un vienlaicīgajiem lietotājiem. Pastāstīsim arī par pakalpojumu Tildes Jumis Pro mazākiem uzņēmumiem.

11. Ar pakalpojumu Tildes Jumis Pro varēs strādāt tikai grāmatvedis

SIA Enols aicina uz mācībām

SIA Enols rīko semināru “Peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances veidošana Tildes Jumī ”.

Semināra mērķis: izprast un apgūt peļņas vai zaudējuma aprēķina un bilances veidošanu Tildes Jumī, praktiski piesaistot kontus Tildes Jumī esošajām shēmām.

Semināra laikā dalībnieki saņems ieteikumus kā pareizi un ātri sagatavot PZA par gadu, ceturksni, mēnesi vai citu periodu un sagatavot bilanci uz jebkuru datumu, kā arī praktiski sagatavos šīs atskaites.

VID savā mājas lapā ievietojis metodisko materiālu

VID savā mājas lapā ievietojis metodisko materiālu “Par pievienotās vērtības nodokļa īpašā režīma piemērošanu būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei ar 2018.gada 1.janvāri”.

Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt skaidrojumu par pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) piemērošanu ar 2018.gada 1.janvāri reģistrētiem iekšzemes PVN maksātājiem, kuri veic darījumus, kas saistīti ar būvniecības pakalpojumiem un dažādu būvizstrādājumu piegādi, piemērojot īpašo PVN piemērošanas režīmu.

VID pārliecināsies vai būvnieki ievieš elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu

Lai pārbaudītu kā būvniecības uzņēmumiem sokas ar elektroniskā darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir uzsācis  pārbaudes būvniecības objektos. Pārbaužu mērķis ir apzināt, vai būvnieki ir izpratuši jaunās prasības un cik veiksmīgi tās tiek pildītas, kā arī mudināt uzņēmējus savlaicīgi novērst iespējamās nepilnības.

13 mīti par mākoņpakalpojumu Tildes Jumis Pro: 3. daļa

Trešajā rakstu sērijā par mākoņpakalpojumiem un par pakalpojumu Tildes Jumis Pro apskatīsim mītus par darba ātrumu, darba pārtraukšanu, esošo datu bāzu izmantošanu un par to, vai Tildes Jumis Pro ir tikai tīmekļa risinājums.

7. Darbs mākonī ir lēns

Darbu ar tiešsaistes pakalpojumiem ietekmē vairāki nosacījumi, kuri pārsvarā nav atkarīgi no galalietotāja. Tiešsaistes pakalpojumi darbojas, ja:

Pages