Plašākajā latviešu literatūras interneta bibliotēkā — jaunas grāmatas

Atvērtas jaunas grāmatas ikvienam interneta lietotājam pieejamajā letonika.lv bibliotēkā. Pirmo reizi internetā pilntekstā publicēts Jāņa Akuratera stāsts “Kalpa zēna vasara”, Annas Brigaderes biogrāfiskais darbs “Dievs, daba, darbs” un luga “Sprīdītis”, Vecā Stendera “Bildu ābice”, Linarda Laicena dzejas krājums “Ho-Taī” un romāns “Kliedzošie korpusi”, Zeiboltu Jēkaba romāns “Barons Bundulis”, kā arī vairāki Raiņa oriģināltulkojumi (tostarp Puškina, Šillera, Lesinga, Šekspīra daiļdarbu tulkojumi). Ievērojami papildināts arī Jāņa Ezeriņa un Rūdolfa Blaumaņa publicēto darbu klāsts.

Iznākusi jaunā Tildes Biroja Datorvārdnīca

Sabiedrība Tilde izlaidusi jaunu Tildes Biroja Datorvārdnīcas versiju. Tā veidota uz jaunāko vārdnīcas tehnoloģiju bāzes un ietver jaunu vārdnīcu saturu, kas ļauj to ierindot vienā līmenī ar pasaules labākajām vārdnīcu programmām.

Pages