Tildes Biroja 2008 lietotāji saņem pirmo iespēju pakotni

Rīgā, 2008. gada 30. jūlijā Tilde izlaidusi Latvijā populārākās datorprogrammas Tildes Birojs 2008 pirmo iespēju pakotni. Tildes Biroja 2008 lietotājiem pirmā iespēju pakotne sniedz jaunas automatizētās tulkošanas iespējas, būtiski pilnveidotu pareizrakstības pārbaudi un citus uzlabojumus.

Pages