13. aprīļa uzlabojumi Tildes Jumis Personālā

Šajā Tildes Jumis Personāls versijā iekļauts: 

- Izveidota statistikas atskaite 2-darbs XML formātā

- Uzlabota maksājumu uzdevumu veidošana:

1. Izveidota iespēja no izmaksu sarakstiem veidot maksājumu uzdevumus

2. Algu un izmaksu sarakstos izveidoti jauni lauki maksājumu uzdevumu informācijas uzrādīšanai

Vadlīnijas Valsts ieņēmumu dienesta uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem

Lai veicinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteikto prasību piemērošanu, Valsts ieņēmumu dienests ir izstrādājis vadlīnijas par likuma prasību praktisku piemērošanu uzraugāmajiem likuma subjektiem. Vadlīnijas izstrādātas atbilstoši grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas stājušies spēkā 2017.gada 9.novembrī.

27.marta uzlabojumi Tildes Jumis Personālā

Šajā Tildes Jumis Personāls versijā iekļauts: 

- Izstrādāts jauns jauninājuma paziņošanas mehānisms, kurā būs pieejama informācija ar pēdējām veiktajām izmaiņām un labojumiem sistēmā

- Izlaboti atlaišanas vēstures notikuma datumi (iespēja norādīt datumu līdz, kurš norāda pēdējo darba dienu)

Pages