Esam gatavi 2018!

Algu aprēķins ar
Tildes Jumi – vienmēr atbilstošs likumdošanai.
 

Jauns gads – jaunas iespējas ar Tildes Jumi

Strādāt ar algām – vēl vienkāršāk

Pilnvērtīga darbinieku uzskaite, algu un to nodokļu aprēķins, lietotājam draudzīga saskarne.

Vienmēr aktuālā likumdošana

Rēķini algas nodokļus bez raizēm! Tildes Jumis Personāls vienmēr atbilst aktuālajai likumdošanai.

Uzkrātā atvaļinājuma aprēķins

Automātisks uzkrātā atvaļinājuma kalendāro dienu aprēķins katram darbiniekam – gan ikgadējam atvaļinājumam, gan papildatvaļinājumam.

Drošs un mobils risinājums mūsdienīgam grāmatvedim.

Ievadi datus, veic aprēķinus un veido atskaites arī ārpus biroja savā mansjumis.lv kontā.