Jaunumi

2010.gada 23.novembrī iznāca sistēmas Tildes Jumis 2010 Novembra izlaidums. Izveidota jauna funkcionalitāte un ieviestas būtiskas izmaiņas darba optimizācijā.Būtiskākie jaunumi sistēmas Tildes Jumis 2010 Novembra izlaidumā:Izveidota jauna funkcionalitāte:Amortizēto aizstāšanas izmaksu uzskaite...
Ar 2011.gada 1.janvāri visiem nodokļu maksātājiem-juridiskām personām nodokļu un informatīvās deklarācijas būs jāiesniedz VID tikai elektroniski.Saskaņā ar likums „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu ar 2011.gada 1.janvāri visiem nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas,...
2010.gada 7.decembrī notika e-seminārs par jaunumiem sistēmas Tildes Jumis Novembra izlaidumā.Semināru veidojām sadarbībā ar SIA "LID". E-seminārs notika interneta vidē.Lektors: Anda Ziemele, SIA "Tilde"
2010. gada septembrī SIA “Latvijas fakti” veica tirgus pētījumu, kura rezultātā tika noskaidrota populārākā grāmatvedības programma Latvijā.Populārāko programmu diagrammā ir atspoguļotas septiņas populārākās grāmatvedības programmas. Horizontālā ass parāda, cik procentu no Latvijas uzņēmumiem...
2011.gada 14.februārī iznāca sistēmas Tildes Jumis 2011 Februāra izlaidums. Ieviestas būtiskas izmaiņas saistībā ar likumdošanu.Būtiskākie jaunumi sistēmas Tildes Jumis 2011 Februāra izlaidumā:Likumdošanas izmaiņas:Izveidotas jaunās pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un pielikumi;Iekļautas...
Sistēmas Tildes Jumis e-seminārs notika 2011.gada 22.februārī plkst. 11:00–12.30.Lektors: Anda Ziemele, SIA "Tilde"Seminārs ir bezmaksas.
Ņemot vērā ekonomisko situāciju, vēlamies atbalstīt uzņēmumus, kuriem nav iespējas iegādāties sistēmas Tildes Jumis abonementu.Ko saņemsit, piedaloties akcijā?Akcijas laikā uzņēmumi, kuri lieto legāli iegādātu sistēmas Tildes Jumis licenci, saņems tiesības izmantot sistēmas Tildes Jumis 2010...
2011.gada 9.martā iznāca sistēmas Tildes Jumis 2011 Februāra izlaiduma 1. servisa paka.(lietotājiem, kas strādā ar sistēmas Tildes Jumis 2011 Februāra izlaidumu)Izmaiņas, kas tiek ieviestas ar 1. servisa paku:Uzlabots PVN deklarācijas eksports uz Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās...
Sistēma Tildes Jumis Mini ir sadarbībā ar LR Ekonomikas ministriju SIA Tilde izstrādāta grāmatvedības uzskaites programma mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, kā arī citiem maziem uzņēmumiem, kuriem ir parasta nodokļu maksātāja statuss. Šis risinājums ir piemērots mazām komercsabiedrībām un...
Uzsākot jaunu attīstības posmu, tiek mainīts Tildes Jumis logo. Jauns logo atspoguļo Tildes Jumis mūsdienīgu raksturu un nepārtrauktu attīstību. Vienlaicīgi Tildes Jumis paliek uzticams līdzšinējām vērtībām, kuras ļāva tam kļūt par populārāko grāmatvedības risinājumu Latvijā.Mainoties dzīvei,...
2011.gada 16.maijā iznāca sistēmas Tildes Jumis 2011 Maija izlaidums.Būtiskākie jaunumi sistēmas Tildes Jumis 2011 Maija izlaidumā:Likumdošanas izmaiņas:1. PVN deklarācijas un pielikumi:Pārveidota PVN specifikācija — lietotāju ērtībai;Uzlabots eksports uz EDS atbilstoši izmaiņām EDS;Izveidota...
Sistēmas Tildes Jumis e-seminārs notika 2011. gada 24. maijā plkst. 11:00–12.30.Lektors: Anda Ziemele, SIA "Tilde"Seminārs ir bezmaksas.E-semināra ieraksts
2011.gada 7.jūnijā notika Tildes Jumis Lojalitātes programmas dalībniekiem organizēts bezmaksas e-seminārs.E-semināra tēmas:Tēma: Īpatnības darbā ar VID un Ekonomikas policiju, pildot normatīvo dokumentu prasībasLektors: Marina Ķere – grāmatvedības pasniedzēja, praktizējoša grāmatvede, lektoreE-...
Sākot ar sistēmas Tildes Jumis 2011 Maija izlaidumu, ir pieejams vienkāršs risinājums, kas palīdzēs pārnest datus no citām programmām uz grāmatvedības uzskaiti sistēmā Tildes Jumis. Jaunais rīks automatizē vairākas darbības, tādējādi būtiski palielinot jūsu darba efektivitāti.Praktisks ...
Seminārs notika 2011.gada 14.jūlijā plkst. 11:00–12.30E-semināra ieraksts par būtiskākajām izmaiņām Tildes Jumis 2011 Jūlija izlaidumā

Pages

Tildes tehniskais atbalsts

 67 605 757

jumis@tilde.lv


Darba laiks

no 8:30 līdz 17:30 (darba dienās)

Lūdzam iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem pirms zvanīt