Algas kalkulators

Kā alga mainīsies no 2018. gada 1. janvāra

Rezultāts

2018 2017 Starpība

Neto alga

Bruto alga

Darba devējs

Izmaksas kopā
Bruto alga
Darba devēja SAI
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 0.36 0.36

Darbinieks

Nodokļu summa
Darba ņēmēja SAI
IIN

Grāmatvedi, rēķini algas ar Tildes Jumi!

Jauns gads – jaunas iespējas darbam ar algām un personālu

Strādāt ar algām – vēl vienkāršāk

Pilnvērtīga darbinieku uzskaite, algu un to nodokļu aprēķins, lietotājam draudzīga saskarne.

Vienmēr aktuālā likumdošana

Rēķini algas nodokļus bez raizēm! Tildes Jumis Personāls vienmēr atbilst aktuālajai likumdošanai.

Uzkrātā atvaļinājuma aprēķins

Automātisks uzkrātā atvaļinājuma kalendāro dienu aprēķins katram darbiniekam – gan ikgadējam atvaļinājumam, gan papildatvaļinājumam.